Column

Februari 2018

Het is alweer een tijd geleden dat u op deze plaats iets van mij heeft gelezen. Dat is deels vanwege persoonlijke omstandigheden. Ik pak de draad nu graag weer op met het verslag van wat er zoal in de gemeenteraad passeert.

In oktober stelde mijn fractie raadsvragen aan het college van B&W over de klachten rond het sportcafé de Hooiberg. In het antwoord van het college werd toegegeven dat er qua geluidsisolatie veel te verbeteren viel. De daad werd direct bij het woord gevoegd en geld werd beschikbaar gesteld voor aanpassingen die nodig zijn om het café geluidsdicht te maken. Ook was het college het met GB eens dat het sportcafé een belangrijke plaats in Olst inneemt als enig café. Wat ons betreft mogen er wel meer kroegen zijn in Olst. De jongeren vinden het leuk om in het eigen dorp uit te kunnen gaan. Het college constateerde evenzo dat er een taak voor bezoekers en uitbaters ligt om de leefbaarheid te bewaken. Dus: met elkaar zorgen dat omwonenden (en dat zijn er meer dan alleen de directe buren) geen overlast ervaren. Dat moet in een dorp als Olst toch mogelijk zijn, denk ik dan. Geven en nemen, zo blijft Olst een gezellig dorp.

Elke traditie telt, is het credo van GB. Het carbidschieten is weer geweest en het was op veel plaatsen in de gemeente een goed verlopen en gezellig feestje. Ook hier blijkt dat in goed overleg veel mogelijk is. Hulde aan al diegenen die dit weer mogelijk hebben gemaakt. Nog zo’n mooie traditie is het carnaval. In Wijhe ging het afgelopen week al weer los. Boskamp is a.s. zaterdag aan de beurt en zo komt de karavaan weer op veel plekken in Olst-Wijhe langs.

De afgelopen jaren kreeg mijn fractie de nodige kritische vragen van inwoners over de Aardehuizen in Olst. Het is in veel opzichten een baanbrekend project waar veel waardering voor is. Voor onze gemeente uniek. Experimenteren met woningbouw, duurzaamheid en meer. Tijdens de actieve bouwperiode hebben wij vragen en opmerkingen altijd beantwoord in zin van: ze zijn nog bezig, het duurt wat langer, het komt vast wel goed.

Nu de officiële opening van het project alweer 4 jaar achter ons ligt krijgen we echter nog steeds evenveel vragen en opmerkingen van inwoners en treinreizigers over de Aardehuizen. Allemaal komen ze op het zelfde neer. “Wat een rommelige aanblik is dat toch daar” en “ik schaam mij dat dit in Olst staat” of woorden van gelijke strekking. Dat is niet leuk om te horen. Wat wij graag zouden zien is dat 4 jaar na de opening Olst trots is op dit project en zijn bewoners. Schijnbaar komen de verwachtingen van een aantal inwoners van Olst niet overeen met wat hen is voorgehouden. Dus hebben we het college schriftelijke vragen gesteld over de afspraken die er door de gemeente met vereniging Aardehuizen zijn gemaakt. Welke ruimtelijke kwaliteitseisen zijn er afgesproken en worden die momenteel gerespecteerd of niet. En zo niet, wat gaat de gemeente daar dan aan doen? Wordt uiteraard vervolgd.