Gemeentebelangen Olst-Wijhe stelt vragen over mogelijk illegale bewoning in Olst

Gisteren lazen wij in de media het bericht over mogelijke illegale bewoning van minstens elf buitenlandse werknemers in een leegstaand winkelpand en schuur in Olst.

Wij zijn enigszins in verwarring gebracht door dit artikel en hebben daarom enkele vragen:

Volgens de website Funda betreft het hier legale woonruimte (en geen “schuur”) Prachtig verbouwd overigens. Menigeen zou daar graag willen wonen denken wij.

– Klopt het dat de bestemming van het bedoelde object “wonen” is en er dus gewoond mag worden?
– Klopt het dat er momenteel illegaal gewoond wordt?
– Klopt het dat u reeds in November al op de hoogte was van deze situatie? Zo ja waarom is hier dan geen prioriteit aan gegeven?
– Is het strafbaar wat daar gebeurt? Zo ja kunt u aangeven welke maatregelen er inmiddels zijn getroffen?
– De panden waren eerder in beeld voor de opvang van minderjarige vluchtelingen. Toen was er ook sprake van 8 tot 12 of meer kinderen. Kunnen we daaruit concluderen dat het aantal personen (genoemd wordt 11) dus geen probleem is maar de bestemming, of een andere reden wel?

Zodra we antwoord hebben op onze vragen zullen we die publiceren.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.