Frank Schumacher

Ik ben in 2002 in Olst-Wijhe komen wonen nadat ik benoemd was tot directeur/regionaal commandant van de brandweerregio IJssel-Vecht (nu heet dit de veiligheidsregio IJsselland). Inmiddels ben ik al een aantal jaren gepensioneerd. Samen met mijn vrouw Anneletty woon ik sinds die tijd in een leuk boerderijtje bij het buurtschap de Elshof. Voor Plaatselijk Belang Elshof ben ik 7 jaar voorzitter geweest en door die functie heb ik de gemeente en het gemeentebestuur goed leren kennen. Mooie resultaten uit die tijd zijn het collectieve buurtcontract voor de Groene en Blauwe diensten en de buurtagenda. Dit document gaf  de wensen van de bewoners van het buurtschap weer en veel van deze onderwerpen zijn inmiddels uitgevoerd. Nadat ik de cursus “politiek actief” in 2018 had gevolgd, werd ik lid van Gemeentebelangen en kwam voor deze partij uit voor de verkiezingen van 2018. Bij lokale politiek horen lokale partijen. Geen hoogdravende ideologie van landelijke partijen maar kijken wat goed is voor je eigen omgeving. Daar ben ik graag mee bezig al sinds mijn tijd als voorzitter van PB Elshof. Ik vervul de functie van fractievoorzitter en ben ook eerste plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van de werkgeverscommissie (de werkgever van de griffie). Binnen de fractie ondersteun ik zoveel mogelijk de andere fractieleden door de stukken mee te lezen en te becommentariëren. Zelf heb ik ook een aantal portefeuilles waarvan bestuurlijke zaken en ruimtelijke ordening de belangrijkste zijn.

Design by Gemeentebelangen Olst-Wijhe
Wilco Klumper ©2021

Privacy Policy