Lid worden

Door lid te worden/zijn van Gemeentebelangen Olst-Wijhe geeft u aan betrokken te zijn bij de lokale politiek van de gemeente Olst-Wijhe. U steunt hiermee onze fractie leden!

Daarnaast kunt u zelf actief bijdragen aan het politiek programma en in verkiezingstijd wordt u gevraagd uw mening te geven over de kandidatenlijst. Kortom: Ook uw stem geldt!

Als lid kunt u zich ook aanmelden voor het bijwonen van een fractievergadering zodat u een indruk krijgt van het werk van een raadslid. Het bijwonen van deze vergadering moet u dan wel even overleggen met het fractiebestuur.

U wordt minimaal een keer per jaar uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering. Het bestuur en de fractie doen dan mondeling verslag van het afgelopen jaar en geven u een vooruitblik over de komende tijd. Onder het genot van een hapje en drankje kunt u fractie- en bestuursleden persoonlijk en informeel spreken.

Aanmelden als nieuw lid kan door contact op te nemen met het bestuur.

(*) VOORWAARDEN: Het lidmaatschap is voor de duur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging. Het lidmaatschap bedraagt €10,00 per jaar.

Design by Gemeentebelangen Olst-Wijhe
©2021

Privacy Policy