Home

GBOWWelkom op de website van Gemeentebelangen Olst-Wijhe.

Sinds 1978 is Gemeentebelangen Olst-Wijhe politiek actief.

Gemeentebelangen werkt onafhankelijk van de landelijke politiek en is niet gebonden aan een landelijke politieke agenda.
Plaatselijke thema’s vragen om oplossingen, met een plaatselijke visie.

Dit doen we door alert te reageren op signalen uit de samenleving. Wij zijn er trots op dat Gemeentebelangen Olst-Wijhe een afspiegeling is van onze gemeente en een spreekbuis is voor alle inwoners.

Gemeentebelangen Olst-Wijhe streeft naar maatwerk in de kernen door in gesprek te blijven met inwoners over het te voeren beleid. Daardoor blijft de leefbaarheid in alle kernen gewaarborgd.

Wilt u een fractievergadering bijwonen of wilt u meer informatie over het lidmaatschap? Neem dan contact met ons op.