Nieuws

“Elke traditie telt”.

Zoals oliebollen en vuurwerk bij het Oudjaar hoort, hoort ook het Carbidschieten tot het jaarlijks terugkerend ritueel bij het uitluiden van het oude jaar. De oorsprong van deze traditie wordt toegeschreven aan de Germanen en hun joelfeesten. Carbid was op het platteland een gemakkelijk verkrijgbaar spulletje omdat menig dorpssmid het gebruikte om te kunnen lassen. Melkbussen waren  ook ruim beschikbaar en met name na de tweede wereldoorlog begon het Carbidschieten een serieuze traditie te worden. Zo sterk zelfs dat in 2014 het carbidschieten als 50e traditie geplaatst werd op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed in Nederland. Het is echt een plattelandstraditie en dus ook al jaren  in Olst-Wijhe. In de buitengebieden van onze gemeente is de traditie aan het eind van het jaar duidelijk hoorbaar. De doffe klappen van het wegschieten van de prop, meestal een bal, vullen de laatste dagen van het jaar. Ingenieuze apparaten met afsteekmechanismen worden gebouwd om te kunnen laten zien dat jouw apparaat de bal het verst weg kan schieten. Daarna wordt je jaren nagewezen als  de terechte overwinnaar van het Carbidschieten van dat jaar.

Gemeentebelangen hecht sterk aan dit soort tradities. Het geeft kleur aan de gemeenschap en is iets om naar uit te kijken. Het brengt mensen bij elkaar waardoor het een belangrijk onderdeel is van de leefbaarheid van onze gemeente. Het maakt duidelijk dat de plattelanders trots zijn op hun omgeving en hun gebruiken. Het onderscheidt je van de rest van Nederland en dat geeft een wij-gevoel.

Gemeentebelangen wil deze tradities bewaren omdat het een lokaal gegeven is. Daar staat de partij ook voor, de lokale belangen bewaken. Carbidschieten komt soms negatief in de publiciteit omdat bij het bewaren van carbid en bij het schieten soms ongelukken gebeuren. Het is nu eenmaal een explosief mengsel. Voor Gemeentebelangen is dit geen reden om ter voorkoming van slachtoffers door ongelukken het te gaan verbieden. Geen betutteling maar regulering. Wij willen ervoor zorgen dat men er van bewust is welke gevaren het oplevert en hoe men er veilig mee om kan gaan. Zo is deze traditie niet alleen veilig gesteld voor de toekomst maar ook voor de personen die met het Carbidschieten bezig zijn.

Persbericht:

Gemeentebelangen steunt Sallandse tradities.

Op oudejaarsdag zal Gemeentebelangen Olst-Wijhe langs een aantal locaties gaan om een bezoek te brengen aan deze traditionele vorm van het oude jaar uitschieten. Gemeentebelangen Olst-Wijhe wil de organiserende groepen een hart onder de riem steken door in gesprek te gaan en lekkere warme soep uit te delen onder het motto “iedere traditie telt”

Het carbidschieten lijkt onder druk te staan ondanks de regels die er in onze gemeente zijn. Zijn er aanvullende regels nodig, is er handhaving nodig of gaat het gewoon goed zoals het nu geregeld is? Daarover wil Gemeentebelangen in gesprek met inwoners die deze traditie in ere willen houden.