Hein Scheffer

Ik ben geboren en getogen in Olst en heb daar het grootste deel van mijn leven gewoond.
Tussendoor een uitstapje van 13 jaar naar Apeldoorn gemaakt. Ik woon nu sinds 1995 weer in Olst,
samen met mijn vrouw Ria.
We hebben twee kinderen, een zoon en een dochter. Samen met hun partners hebben zij vier
kinderen en wij zijn daar heel gelukkig mee.
Ik heb bijna 45 jaar bij het Ministerie van Financiën (eigenlijk de belastingdienst) gewerkt en daar is
op 1 maart 2020 een einde aan gekomen.
Na mijn terugkeer in Olst ben ik actief geworden in het verenigingsleven, met name bij Sportclub
Overwetering en OSV’95. Ik vind het leuk om binnen de verenigingen activiteiten te organiseren en
doe dat vaak al jaren lang, vaak met een leuke groep mensen.
Daarnaast ben ik onder anderen ook al 10 jaar actief als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Olst-Wijhe
en probeer buren in ieder geval in gesprek met elkaar te laten komen.
Lokale politiek had al lange tjd mijn belangstelling en toen mij werd gevraagd om lid te worden van
Gemeentebelangen Olst-Wijhe was het antwoord al snel : “Ja”.
Ik wilde ook wel op de kandidatenlijst en kwam door omstandigheden op een verkiesbare plaats te
staan. Het gevolg van de succesvolle verkiezingen is, dat ik ben gekozen in de nieuwe gemeenteraad.

Voorlopig heb ik de portefeuilles Fysieke infra, Maatschappelijk welzijn en Algemene
dekkingsmiddelen

 

Design by Gemeentebelangen Olst-Wijhe
Wilco Klumper ©2021

Privacy Policy