Privacy verklaring Gemeentebelangen Olst-Wijhe

Gemeentebelangen Olst-Wijhe vindt uw privacy belangrijk. Wij gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om van zowel leden als bezoekers van onze website of anderszins als u deelneemt aan een activiteit van Gemeentebelangen Olst-Wijhe.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

 • Om de contributie te innen
 • Voor de ledenadministratie
 • Voor oproepen van vergaderingen
 • Voor het samenstellen van de kieslijst

De volgende gegevens vragen wij van u:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Burgerservicenummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (alleen indien u zich beschikbaar stelt voor de kieslijst van of bestuurslid bent bij gemeentebelangen Olst-Wijhe)

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als strikt nodig is in het kader waarvoor deze gegevens worden verzameld, in ieder geval zo lang u lid bent van de vereniging, mits openstaande vorderingen zijn voldaan.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Daarnaast worden alleen gegevens aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien er een wettelijk verplichting is.

U heeft recht op inzage, rectificatie os verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen en bewaren. Neem hiervoor contact met ons op via info@gb-olstwijhe.nl

Foto’s op websites, social media, nieuwsbrieven, etc.

Het is voor ons waardevol foto’s te gebruiken en te publiceren om zo kenbaar te maken waar Gemeentebelangen Olst-Wijhe voor staat, als er iets wordt georganiseerd of in het geval van raadsleden, welke taken hij of zij uitvoert. Voor leden die hier bezwaar tegen hebben bestaat er te mogelijkheid om bij het bestuur te verzoeken om verwijdering van de foto’s.

 

Website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals tijdstip van opvraging, gegevens die uw browser meestuurt, het IP-adres, etc. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van de bezoekers op de website. Deze gegevens worden zo veel als mogelijk geanonimiseerd weergegeven en worden niet aan derden verstrekt.

Design by Gemeentebelangen Olst-Wijhe
©2021

Privacy Policy